Licenčna pogodba za končnega uporabnika (EULA)

Pomembno obvestilo

Kot del postopka namestitve, boste vprašani ali sprejmete Pogoje licenčne pogodbe tega programa ("Pogodba"). Ta Pogodba je pravna pogodba, ki določa pogoje licence in jamčevanja ter omejitve odgovornosti med vami in reaConverter LLC za program ReaConverter ("Program") in z njim povezano dokumentacijo. Pazljivo preberite naslednje pogoje in določila pred namestitvijo ali uporabo programa. Razen če ste sklenili ločeno pisno licenčno pogodbo, podpisano s strani reaConverter LLC, potrjuje, da ste sprejeli program in označuje vaše soglasje obvez s temi določili in pogoji. Če se ne strinjate s temi pogoji, takoj izbrišite in uničite vse kopije tega programa in z njim povezane dokumentacije, ki so v vaši posesti.

Različice programa

Program reaConverter je na voljo v Lite, Standard, Pro in Preizkusni različici. Vse različice programa so predmet pogojev te pogodbe. Različice programa Lite, Standard in Pro zahtevajo plačilo licenčnine. Preizkusna različica programa je edina različica, ki je brezplačna. Preizkusna različica ni brezplačen program in zanjo veljajo spodaj navedene omejitve.

OB NAROČANJU, PRENOSU, NAMESTITVI ALI UPORABI KATERE KOLI RAZLIČICE TEGA PROGRAMA POTRJUJETE, DA SE STRINJATE Z ZAVEZAMI DOLOČIL IN POGOJEV TE POGODBE.

Licenca za uporabo

reaConverter LLC vam podeljuje omejeno, neizključno, neprenosljivo, nepodlicenčno licenco za uporabo ene kopije programa eni osebi, ki uporablja program na enem računalniku. Lahko dostopate s komercialno različico programa preko omrežja, pod pogojem, da ste edina oseba, ki lahko uporablja program ali ste pridobili posamične licence programa, ki pokrivajo vse delovne postaje, ki bodo dostopale do programa preko omrežja. Na primer, če bo osem različnih delovnih postaj dostopalo do programa v omrežju, vsaka delovna postaja mora imeti svojo lastno licenco programa, ne glede na to ali delovne postaje dostopajo do programa v različnih časih ali hkrati. Za uporabo programa na več računalnikih morate kupiti eno licenco na računalnik.

Program in dokumentacija so zaščiteni z avtorskim pravom Združenih držav in določbami mednarodnih pogodb. Za kršitve avtorskih pravic so predpisane stroge kazni, tako civilne kot kazenske. Programa ne smete uporabljati razen tega, kar je izrecno navedeno v tem dokumentu, ali ponovno distribuirati ali kopirati celoten ali del programa ali povezanih dokumentov razen tega, da lahko naredite razumno število varnostnih kopij programa ali za namen arhiviranja. Posebej vam je prepovedano kopiranje programa na dodatni strežnik ali delovno postajo za vsemene razen arhivskega.

Brez dodatnih pravic ali licenc

Ta program je zaupen in zaščiten z avtorskimi pravicami. Potrjujete in se strinjate, da razen za podeljene pravice v tej Pogodbi, vse druge pravice, in vse zanimanje v in o programu in izpeljana dela in s tem povezane dokumentacije ostanejo v izključni lasti reaConverter LLC, vključno z vsemi patenti, avtorskimi pravicami, poslovnimi skrivnostmi, blagovno znamko in drugimi lastninskami pravicami v le-teh, in, da ne boste delili ali uveljavili kateri koli naslov ali obresti v ali za program, izvedena dela, ali povezano dokumentacijo. Brez omejevanja zgoraj navedenih splošnih navedb ne prjemate nobenih pravic na nobene patente, avtorske pravice, poslovne skrivnosti, blagovne znamke ali drugo pravico intelektualne lastnine do programa ali povezane dokumentacije. Programa ne smete spremeniti, spojiti, spreminjati, prilagoditi ali prevesti ali povezane dokumentacije,ali dekompilirati, sestaviti ali obratno inženirati program ali dokumentacijo ali drugače zmanjšati program v človeku zaznanljivi obliki.

Ne smete odstraniti ali spremeniti nobeno blagovno znamko, logotip, avtorske pravice ali druga obvestil ao lastništvu, legende, simbole ali oznake v programu. Ta Pogodba vam ne dovoljuje uporabo imena reaConverter LLC ali ali katere koli njene blagovne znamke..

Trajanje in prenehanje

Če ste pridobili preizkusno različico, tukaj pridobljena licenca obvezno preneha v petnajstih (15) dneh po prvi namestitvi takšne različice. Naknadni prenosi, namestitve ali uporaba preizkusne različice z ali za vas ne bo podaljšala, obnovila ali drugače začela pogoje licence. Licenca, dodeljena za različice Lite, Standart ali Pro, se bo nadaljevala, dokler ne bo končana. reaConverter LLC lahko prekine kateri koli od pogojev te pogodbe, zajamčene tukaj, če se ne strinjate s pogoji te Pogodbe. Ob po prenehanju veljavnosti te Pogodbe iz katerega koli razloga morate program takoj vrniti v reaConverter LLC ali uničiti vse kopije programa in vse dokumentacije, zajete z licenco .

Jamstvo in pravna sredstva

reaConverter LLC PROVIDES NO REMEDIES OR WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, FOR THE EVALUATION VERSION. THE SOFTWARE AND DOCUMENTATION ACCOMPANYING THE TRIAL VERSION ARE PROVIDED "AS IS".

Nobena ustna ali pisna informacija ali nasvet pridobljena od reaConverter LLC, njegovih trgovcev, njegovih distributerjev, zastopnikov ali zaposlenih obvezno ustvari jamstvo ali na na noben način ne razširja obseg tega jamstva. Na primer, brez omejitve reaConverter LLC ne zagotavlja jamstva kakršne koli vrste za dostop do vseh končnih uporabnikov ali kako drugače uporabljajo razvite aplikacije ali kako drugače ste jih pridobili.

Ta jamstva ne pokrivajo škode ali pomankljivosti, ki so povzročene ali povezane z zlorabo, spremembo, nesrečo, malomarnostjo ali napako. Vsaka zloraba, sprememba ali napačna uporaba programa bo razveljavila to jamstvo. Ker so programi kot je ta, po naravi zapleteni, reaConverter LLC ne jamči, da je program brez napak ali, da bo neprekinjeno deloval. Poleg tega reaConverter LLC ne jamči, da bo program delovala v katerem koli omrežno ali omrežno aplikacijo.

Program ni oblikovan, namenjen ali licenciran za uporabo v tveganih okoljih, ki zahtevajo nadzore varnostosti uspeha, vključno brez omejitev, oblikovanje, gradnjo, vzdrževanje ali obratovanje jedrskih objektov, navigacijo zrakoplovov ali komunikacijskimi sistemi, nadzorom zračnega prometa in življensko podporo ali orožnih sistemov. reaConverter LLC izrecno zavrača vsako izraženo ali implicitno jamstvo sposobnosti za takšne namene.

Lahko niste prepričani, kako uporabljati programsko opremo, je verjetno, da bi bila programska oprema nenamerna. Predpostavljate vsa tveganja za izgubo ali poškodbo suhega podatkov; jamstva, določene v tem sporazumu, ne pokrivajo škode ali izgube.

Omejitev odgovornosti

V NOBENEM PRIMERU PA reaConverter LLC ALI NJEGOVI DOBAVITELJI, NE ODGOVARJAJO ZA KAKRŠNO KOLI POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, ŠKODLJIVO, ZAPLETENO ALI POSLEDIČNO ŠKODO ALI IZGUBO, VKLJUČNO Z, BREZ OMEJITEV, IZGUBO DOBIČKA, IZGUBO POSLA, PREKINITVIJO POSLOVANJA ALI NEZMOŽNOSTJO UPORABE OPREME ALI DOSTOPNOSTI PODATKOV, ALI JE TAKŠNA ŠKODA ZASNOVANA NA TEMELJU KRŠITEV IZKLJUČNIH ALI POSREDNIH JAMSTEV, KRŠITVE POGODBE, MALOMARNOSTI, STRIKTNEGA DOGODKA, ODGOVORNOSTI IZDELKA ALI KATERE KOLI DRUGIH PRAVNIH TEORIJ. TO JE TUDI RES, ČE JE reaConverter LLC OBVEŠČEN O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE. V NOBENEM PRIMERU NE BO reaConverter LLC ODGOVOREN PO KATERI KOLI ZAKONSKI TEORIJI PRESEGEL ZNESEK LICENČNE PROVIZIJE, KI STE JO DEJANSKO PLAČALI reaConverter LLC. IZHODNE OMEJITVE SE UPORABLJAJO, ČE JE JAMSTEV IZ TE TE POGODBE NEZADOSTNA ZA NJEN BISTVENI NAMEN.

Omejemo jamstvo, izključna pravna sredstva in omejena odgovornost, predstavljeni zgoraj so temeljni elementi osnove Pogodbe med reaConverter LLC in vami. reaConverter LLC ne bi mogel zagotoviti programana ekonomski osnovi brez takšnih omejitev.

Strinjate se s spoštovanjem pogojev iz naslednjega obvestila, če se takšno obvestilo prikaže v ali na embalaži programa in se tudi strinjate, da takšnega obvestila ne boste odstranili iz programa.